ABDL

Automatiske branddørlukningsanlæg

Brandsikring er ikke kun et spørgsmål om sikkerhed! Det er også et spørgsmål om tillid.

Hos Københavns El & Klima er alt arbejde vi udfører en æressag. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten af vores arbejde, og sikrer at alle forskrifter er opfyldt.
Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er anlæg, som holder

selvlukkende døre i åben stilling og ved en given røgkoncentration

lukker dørene.

Aktivering af anlæggene kan enten ske ved selvstændige detektorer koblet

til de automatiske branddørlukningsanlæg, eller ved at integrere

ABDL-anlæggene med bygningens automatiske brandalarmanlæg.

Hos Københavns El & Klima holder vi os altid opdaterede i de seneste bygningsreglementer, og tilbyder den rigtige løsning til din ejendom.