ABA

Brandsikring er ikke kun et spørgsmål om sikkerhed! Det er også et spørgsmål om tillid.

Hos Københavns El & Klima er alt arbejde vi udfører en æressag. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten af vores arbejde, og sikrer at alle forskrifter er opfyldt.

Ved udførelse af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) skal der

vælges komponenter, som er bedst egnet til den brand, der kan forventes

i det pågældende område, og som giver alarm så tidligt som muligt, idet

der dog bør tages hensyn til, at utilsigtet alarm bør undgås. Særlig hensyn

tages til fugt, kondens, støv samt røg, som ikke skyldes brand.

Automatiske brandalarmanlæg skal udføres med alarmafgivelse til redningsberedskabet,

Vi holder os altid opdaterede med de seneste udviklinger i bygningsreglementet, og sikrer at din løsning er fuldt opdateret til de seneste regler.